Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

  • Dokumentační materiály
     |  Korespondence

Dopis od Stanislava Lolka A. Kašparovi

papír
12. 7. 1915
rukopis
17,5 x 11,2 cm
AK 1192