Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Stanislav Lolek

Děti u vody

olej na sololitu
30. léta 20. století
45 x 52,5 cm
H 21835