Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Sklo

Číše

přelom 19. – 20. století
H 2491