Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Mirko Hanák

Chlapec s dívkou

kresba tuší na papíře
40. – 70. léta 20. století
H 11349