Muzeum Mohelnice

  • Historie
     |  Historie

Cechovní postavník – sdružený cech truhlářů a zámečníků

dřevo
19. století
výška: 253 cm
H 3357/1