Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Cechovní pohár soukeníků

cín
17. století
H 14570