Muzeum v Šumperku

  • Historie
     |  Pomocné vědy historické

Cechovní korouhev šumperského cechu soukenického

textil
1. polovina 17. století
výška: 52 cm, šířka: 41,5 cm
H 15101