Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Kov

Cechovní holba tkalců

cín
1807
H 14782