Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Václav Hollar
(1607 Praha – 1677 Londýn)

Část opevnění Tangeru

lept, I. stav
1670
cyklus Pohledy na Tanger
značeno: W. Hollar delineavit et sculpsit, 1670
212 x 327 mm
H 2841