Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Adolf Kašpar

Okno ateliéru v Lošticích

kresba tužkou kolorovaná akvarelem
nedatováno
35,3 x 39,5 cm
AK 386