Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

  • Výtvarné umění
     |  Ilustrace

Adolf Kašpar

Ilustrace ke knize I. Hermanna „Švec a knejp“

kresba tuší kolorovaná akvarelem
1933
37,4 x 32,5 cm
AK 461