JANÍČKOVÁ, PAVLÍNA – TYLOVÁ, IVA: Skicář. 2. vydání.

40 

 Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, r. 2024, 22 stran. Cena: 40 Kč.