Severní Morava sv. 97

50 

Obsah: Zdeněk Doubravský: Kavalírské cesty za vzděláním Bukůvků z Bukůvky a jejich vrstevníků v předbělohorském období, Alena Turková: Pavlínin dvůr a rodina Chiari, Jan Odehnal: Proměny krajiny na Šumpersku ve druhé polovině 20. století, Jakub Halama: Archeologové konečně na hradě Brníčku, Jan Munzar: Starý tisk o povodňové katastrofě v Šumperku v létě 1591, Zdeněk Fischer: Moravský historik Rudolf Dvořák, Petr Možný: Šumperský velitel — plukovník Karel Čejka, Petr Možný: Plukovník pěchoty Bohumil Borecký, Bohuslav Fojt, Oldřich Voda: Stříbro moravskoslezských Jeseníků, Magda Zmrhalová: Vzpomínka na prof. MUDr. Jana Kabelíka, DrSc. (1891 — 1979), Ota Karlík: Vzpomínka na Jana Kapustu, jednoho ze zakladatelů Severní Moravy, Zdeněk Gába: Zamyšlení nad Knihovničkou Severní Moravy, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2011, 90 stran, 50 Kč.