Severní Morava sv. 104

90 

Obsah: Barbora Tomešová: Mladší doba kamenná v povodí horní Moravy, Zdeněk Doubravský: K vývoji lén a jejich transformaci v mensální statky na mírovském panství olomouckého biskupství v 16. století, Michaela Kollerová: Starostové města Šumperka v období mezi dvěma světovými válkami, Jiří Hastík: Věra Kovářová v prostoru a čase, Zbyněk Žouželka: 500. výročí narození Antonína Brusa, Dagmar Tempírová-Kotrlá: Dvojí výročí Jana Eskymo Welzla, Petr Možný: Podplukovník dělostřelectva Josef Březina — plukovník in memoriam, Milena Filipová: Z osudů jedné rodiny šumperských „hraničářů“ ve 20. století, Magda Zmrhalová: Ke 120. výročí založení Lovecko-lesnického muzea v Úsově, Zdeněk Gába: Z historie těžby a použití kamene v Šumperku, Milan Dvořák: K výskytu kudlanky nábožné (Mantis religiosa) na Šumpersku, Jakub Halama: Faléra z koňského postroje doby bronzové, Kristina Lipenská: Tajemství neznámé světice z muzejních sbírek, Pavlína Janíčková: Loutky a loutková divadla ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Kristina Lipenská: Lubomír Bartoš oslavil 80. narozeniny výstavou v šumperském muzeu, Jaroslava Čajová: K jubileu Jakuba Lolka, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2017.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2018, 90 stran, 90 Kč.