Severní Morava sv. 102

87 

Obsah: Jakub Halama: Germáni a Římané na severní Moravě Svědectví archeologických nálezů z doby římské, Zdeněk Doubravský: Historicko-topografický obraz majetků zeměpána, šlechty a církve na severozápadní Moravě za vlády Karla IV. a jeho bratra Jana, Bára Kaněv: „Rodinný dům typu V“ a osobnost Josefa Vaňka, Magda Zmrhalová: Mechorosty údolí Malínského potoka, Pavel Mareš: Lokalizace a identifikace budov provozů sklářské hutě v Josefové, Antonín Hluštík: Stará formanská cesta z Hanušovic do Kladska, Zdeněk Gába: Zajímavosti o staré zemské silnici přes Kladské sedlo, Petr Možný: Šumperský pěší pluk 13 a jeho zapomenutí hrdinové, Antonín Opravil: Žalmista Jiří Strejc zábřežský, Josef Beran, Jan Šmíd: Ulice Rudolfa Pavlů, Milan Dvořák: Modrásek jetelový, Pollyommatus bellargus, Lenka Kirkosová: Sochařská kolekce Juraje Hovorky ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2015.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2016, 96 stran, 87 Kč.