Severní Morava sv. 101

85 

Obsah: Petra Rosípalová: O čem psala Severní Morava prvních padesát let, Bára Kaněv: Architekt Ernst Wiesner a jeho šumperská poštovní budova, Antonín Hluštík: K původu jména vsi Stubenseifen (Stříbrnice, okres Šumperk), Jitka Štáblová: Nález gotických maleb v kostele Narození Panny Marie v Bmíčku, Lenka Kirkosová: Pozdně barokní nástropní malby v kostele sv. Jana Křtitele v Šumperku, František Všetička: Stříbrný Kosov, Petr Možný: Podplukovník dělostřelectva Ferdinand Bašný, Petr Možný: Major pěchoty Miloň Micka, podplukovník pěchoty in memoriam, Zdeněk Gába: Sintr z Temenice a jeho mikrotvary, Jakub Halama: Proč byl v zemi ukryt pravěký poklad bronzových šperků?, Pavlína Janíčková: Kolekce praček ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, Jakub Halama: Dvě raně středověké sekerky z podhůří Jeseníků a Králického Sněžníku, Ivan Tuša: RNDr. Zdeněk Gába pětasedmdesátníkem, Magda Zmrhalová: K životnímu jubileu RNDr. Ivana Tuši, CSc., Milena Filipová: Zemřel fotograf Josef Pavlíček, Zdeněk Doubravský: Vzpomínka na doc. PhDr. Zdeňka Filipa, CSc., L. Bureš, M. Zmrhalová, J. Halda: Červená hora — významná botanická lokalita, Lenka Kirkosová: Nejzajímavější výstavní projekty muzea za rok 2014, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2014.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2015, 94 stran, 85 Kč.