Lipenská, Kristina: Dagmar Koverdynská. Dřevěné sochy

50 

Katalog byl vydán v roce 2023 u příležitosti konání stejnojmenné výstavy v Muzeu Šumperk. Obsahuje stručný životopis a fotografie 13 vybraných děl Dagmar Koverdynské z let 1993 až 2023.

Vydalo Vlastivědné muzeum v Šumperku, r. 2023, počet stran: nečíslováno. Cena 50 Kč.