Výroční medaile pro střelce

Inv. č. H 36088, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Střelecký spolek v Šumperku patřil k nejstarším spolkům ve městě a mezi jeho členy bychom našli celou plejádu významných osobností, které prošly historií města. Střelecké soutěže patřily k velmi sledovaným akcím. Nejprestižnější byla bezesporu soutěž o krále střelců (Königschiessen), ale během roku se střeleckých soutěží uspořádalo vícero. V roce 1927 připravili šumperští střelci soutěž k poctě svého dlouholetého člena Gebharda Biehala. V uvedeném roce to bylo již 25 let, co se stal členem spolku. Několik dní trvající soutěž byla zakončena slavností, během níž byla oslavenci předána mimo jiné výroční medaile, zhotovená šumperským rytcem Franzem Kroulem. Uprostřed je nápis 25 – Jähr. Jubiläum, lemovaný dubovými lístky, a pod ním letopočet 1927, který uprostřed rozděluje střelecký terč. V opise text: Gebhard Biehal – M. Schőnberg – Schützenmeister. Medaile je převýšená znakem města a je k ní připojena i modro-žlutá stuha s ráhny zdobenými dubovými lístky. A nyní pár zajímavostí ze života střelce.

Narodil se 5. října 1879 v obci Kamenec (dnes součást Holasovic) v okrese Opava. Profesní uplatnění našel v oblasti textilního průmyslu. V roce 1903 se oženil s Antonií Habigerovou ze Šumperka. Manželům se postupně narodilo osm dětí, dospělosti se však dožily jen tři. Syn Gebhard se stal také členem střeleckého spolku a v soutěžích se obdobně jako jeho otec umísťoval na předních místech. Rodina bydlela v Anzengrubergasse, dnešní Balbínově ulici. Gebhard Biehal st. se také vášnivě věnoval lovectví a tato záliba se mu stala osudnou. Jednoho listopadového dne roku 1944 se nevrátil z lovu v revíru u Rapotína. Bylo po něm vyhlášeno pátrání, nakonec byl v terénu nalezen bez známek života. Ukázalo se, že jej neznámý pachatel zastřelil a poté okradl o pušku, dalekohled, batoh, hodinky se zlatým řetízkem a také doklady.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

obrázek

Snímek medaile věnované Gebhardu Biehalovi. Foto VMŠ.