Umění rapotínských sklářů

Inv. č.: H 21996, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Dne 26. března roku 1946 se na Pražském hradě sešla delegace města a okresu Šumperk s panem prezidentem Edvardem Benešem. Při té příležitosti byly předány také dary určené jemu a jeho choti, paní Haně Benešové. Mezi nimi se nacházela i nádherná váza, na níž je leptem vyhotoven nápis s věnováním první dámě, dále znak města a radnice. Dílo bylo zhotoveno v rapotínských sklárnách. Zde také vznikla i druhá váza, na níž jsou opět technikou leptu zobrazeny výjevy z práce sklářů a pod hrdlem nápis. Jednalo se pravděpodobně rovněž o dar pro pana prezidenta, ale zřejmě mu váza u příležitosti setkání předána nebyla. Alespoň na fotografiích ze setkání není nikde vidět. Tato váza se již od roku 1992 nachází ve sbírkách šumperského muzea a je zapsána pod číslem H 21996. Prve zmíněnou vázu s věnováním H. Benešové odkoupilo město o deset let později od soukromého sběratele. Dnes je zapůjčena do stálé expozice šumperského muzea. Druhá váza s výjevy práce sklářů je sice zatím uchovávaná v depozitáři, ale prohlédnout si ji můžete na www.esbirky.cz.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek 

Váza s výjevy práce sklářů, určená pravděpodobně jako dar panu prezidentovi E. Benešovi. Foto VMŠ.

 

 

obrázek

Váza s věnováním paní Haně Benešové, umístěná v expozici šumperského muzea. Foto VMŠ.

 

 

obrázek

obrázek

obrázek

Snímky z návštěvy delegace města a okresu Šumperk v roce 1946 u pana prezidenta na Pražském hradě, na kterých je velmi dobře vidět i váza pro paní Benešovou. Foto VMŠ.