Trilobit Bolbochasmops

Inv. č.: G 5012, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka geologická.

 

Vybraný předmět patří do velmi bohaté sbírky zkamenělých trilobitů z Rollsteinkalku. Sbírka je tvořena souvky původem z baltského ordoviku (období prvohor) nalezenými ve štěrkopískovně Bohušov na Osoblažsku. Určení zkameněliny provedl dr. Ilja Pek a předmět byl zařazen do sbírky v roce 1994 jako koupě. Pod stejným inventárním číslem je dalších 13 kusů různých rodů. Bolbochasmops je rod trilobitů čeledi Pterygometopidae z období ordoviku, jenž se vyskytoval na území dnešního Estonska. Sem k nám jej ve zkamenělině přisunul ledovec během předposlední doby ledové. Tento rod popsal McNamara v roce 1980 a jeho typovým druhem je Bolbochasmops emarginata, který byl původně popsán jako Chasmops bucculenta a později jako Phacops bucculenta Schmidtem v roce 1881 (Jell, Adrain 2002).

 

Více informací naleznete zde: Jell, P.A. & Adrain, J.M. 30 8 2002: Available generic names for trilobites. Memoirs of the Queensland Museum 48 (2): 331-553. Brisbane. ISSN0079-8835.

 

Milan Dvořák

kurátor podsbírek geologie a zoologie VM v Šumperku

 

obrázek