Stanislav Lolek – Krajina

Inv. č.: H 2077, sbírka zábřežského muzea v Zábřehu, podsbírka historická.

Mezi poklady muzejních sbírek patří dozajista i práce malíře Stanislava Lolka (10. 11. 1873 v Paloníně – 9. 5. 1936 v Uherském Hradišti), jehož jméno je spojeno především s krajinářskou školou Julia Mařáka na Akademii výtvarných umění v Praze.

Stanislav Lolek se narodil 10. listopadu 1873 v Paloníně u Loštic. Od dětství měl velkou zálibu v kresbě a malbě, ale stejně silně miloval přírodu. Oba tyto zájmy dokázal idylicky propojit. V roce 1895 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se do roku 1901 školil u prof. Julia Mařáka a prof. Rudolfa von Ottenfelda. V letech 1902–1903 se věnoval studiu grafiky v Mnichově, nicméně jeho tvorbu významně ovlivnila cesta do Francie a Belgie v roce 1907 s Antonínem Slavíčkem a Janem Minaříkem, kde studoval díla francouzských impresionistů. Lolek cestoval rád a často. Před 1. světovou válkou pobýval nejen v jižních Čechách, na severní i jižní Moravě a v Praze, ale i v zahraničí. Velkou válku prožil v Šumperku a Novém Malíně jako člen pluku domobrany. Poté žil střídavě v Praze a Uherském Hradišti, kde se v roce 1929 stal ředitelem Slováckého muzea. Často však pobýval i na Slovensku, kde měl od roku 1920 pronajatý lesní revír v Nízkých Tatrách. Zemřel 9. května 1936 v Uherském Hradišti. Na základě svého studia a studijních cest se Stanislav Lolek stal jedním z předních představitelů českého impresionismu.   

Mezi nejvýznamnější Lolkovy práce, které jsou zastoupeny ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, se řadí krajinomalba datovaná rokem 1919. Krajina s nízkým horizontem zachycuje kvetoucí louku, dozrávající obilí i střechy domů vyčnívající z okolní krajiny. Malba je signována a datována vpravo dole.

 

Lenka Müllerová

historička umění, kurátorka podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek