Sportovní slavnosti v Šumperku

Inv. č.: H 580, H 29663, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

První červencový týden roku 1932 se město Šumperk stalo dějištěm velkého sportovního svátku. Na sportovištích nacházejících se na území města se uskutečnila řada utkání mezi šumperskými sportovci a hostujícími družstvy v různých disciplínách. Hned první den, což bylo 3. července, se konalo na stadionu u rybníka Benátky (tehdy pod německým názvem Schenkhofteich) fotbalové utkání mezi mužstvy Šumperka a Nisy. Domácí zvítězili 3:1. V odpoledních hodinách spatřili diváci poprvé na šumperském hřišti utkání v kolové, které předvedli sportovci z Opavy. Zahájen byl také tenisový turnaj, který pokračoval i v dalších dnech. Program slavností nezůstal omezen jen na město Šumperk. Byly pořádány rovněž autobusové zájezdy na Červenohorské sedlo, z Vysoké hole startovali letci se svými kluzáky. Závěrečný den, tedy 10. červenec, patřil motoristům a plavcům. Moravskoslezský automobilový klub uspořádal závody v areálu sportoviště šumperského Turnvereinu v dn. Nemocniční ulici. Startovalo se v kategoriích motorky, sajdkáry, cestovní vozy a sportovní vozy. Takřka v každé disciplíně bylo evidováno téměř sto strojů. Městem se ozývalo burácení motorů takových značek jako např. americké Harley-Davidson nebo dnes již neexistující britské značky BSA, dále německé BMW, francouzské Bugatti a italské značky Fiat, z českých se objevily Škoda, Tatra, Wikov (prostějovská továrna Wichterle-Kovářík) aj. Odpoledne se konaly plavecké závody v různých disciplínách i délkách tratí, soutěžilo se také ve skocích do vody. Na závěr plavecké soutěže byl uspořádán turnaj ve vodním pólu. Své síly mezi sebou měřili šumperští a opavští příznivci vodních sportů. A na úplný závěr slavnostního týdne byla večer u Benátek uspořádána velkolepá slavnost.

Ve sbírkách se dochovaly dva doklady této sportovní události. Jedním z nich je medaile o průměru 6,8 cm, zhotovená z pobronzovaného železa. Na aversu je postava muže sportovce držícího prapor, nad vlajícím praporem je německy název akce, nalevo znak města, napravo termín konání akce. Název města Šumperka je uveden při dolním okraji. Na revers byly dodatečně vyryty údaje o umístění sportovce. Druhým dokladem je plaketa udělovaná těm nejlepším sportovcům. Tvoří ji stejný motiv jako na aversu medaile. Plaketa je vsazena do mramorového podstavce ve tvaru štítu, který je usazen na soklu ze stejného materiálu. Na plaketě je také pod nohama sportovce viditelná signatura autora návrhu, jímž byl rakouský malíř, architekt, grafik a sochař Otto Ernegg (1907–1979).

 

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

obrázek 

obrázek 

Avers a revers medaile udělené v průběhu konání sportovního týdne v Šumperku v červenci roku 1932.

 

 

obrázek

Plaketa udělovaná nejlepším sportovcům – účastníkům sportovního týdne v Šumperku v červenci 1932.

 

 

obrázek

Fotografie motocyklového závodníka na startu, i takto nějak to mohlo vypadat během motoristického závodu v neděli 10. července roku 1932 v Šumperku.