Pamětní hrneček

Inv. č. H 30033, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Obec Branná je pro návštěvníky lákavá nejen svými pamětihodnostmi, ale také okolní krajinou. V meziválečném období si mohli turisté jako vzpomínku na návštěvu místa koupit i malý keramický hrneček s vyobrazením města (kterým tehdy Branná byla). Jeho povrch má bílou barvu, na okrajích a nad patkou je plasticky dekorován. Plasticky provedené je i ucho hrnečku. Téměř celou vnější plochu zdobí kolorovaný tisk s vedutou městečka, na okraji s nápisem v německém jazyce „Gruss aus Goldenstein“ (česky Pozdrav z Kolštejna, sluší se dodat, že název Branná se začal užívat až po 2. světové válce). Na vyobrazení, které je poněkud zjednodušené, můžeme vidět všechny dominanty města – zámek, budovu fojtství, kostel Archanděla Michaela s přilehlou budovou fary a nad obytnými domy se vypíná i věž radnice.

 

Hrneček si lze prohlédnout na webu: www.3dsbirky.cz a www.esbirky.cz.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

 

Foto:

obrázek obrázek obrázek obrázek

obrázek
Pro srovnání jedna dobová pohlednice nabízející celkový pohled na Brannou v době 20.–30. let 20. století. Foto VMŠ.