Nicollela

Inv. č.: G 5017, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka geologie.

 

Nicollela je rod patřící do nadčeledi Orthacea, je to zástupce bohaté fauny ramenonožců středního a svrchního ordoviku. Ramenonožci jsou starodávnou živočišnou skupinou, která přežívá od prvohor až dodnes. Stavbou těla se podobají dnešním mlžům, například ústřici, ale nejsou s nimi příbuzní a navíc napevno přirůstají k podkladu. Poprvé rod Nicollela popsal Reed v roce 1917. Jejich tělní schránky jsou polokruhovité nebo polooválné, silně žebrované. Žebra na jejich schránkách jsou kýlovitá s vráskami a lamelami. Rod Nicollela se vyskytoval na území Severní Ameriky a Evropy. V celé nadčeledi Orthacea, popsané Walcottem a Schuchertem v roce 1908 a existující od kambria do devonu, je známo 17 příbuzných čeledí (Špinar a kol., 1965). Vyfotografovaný kus patří do velmi bohaté sbírky zkamenělin ramenonožců ze souvku Rollsteinkalku původem z baltského ordoviku. Lokalita, z níž nález pochází, je štěrkopískovna u Bohušova na Osoblažsku. Pod stejným inventárním číslem je zapsáno ještě dalších 18 kusů stejného rodu. Předmět byl určen dr. Iljou Pekem a v roce 1994 zařazen do sbírek Vlastivědného muzea.

 

Zdroj:

Špinar Z. a kol.: Systematická paleontologie bezobratlých. Academia, Praha: 1965, p. 1049.

 

Milan Dvořák

kurátor podsbírek geologie a zoologie VM v Šumperku

 

 

obrázek