Německé turistické značky

Inv. č.: H 19993, H 14461, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Jedním z cílů v roce 1881 založeného Moravskoslezského sudetského horského spolku (Mährisch-schlesische Sudetengebirgsverein, zkratka MSSGV) bylo vyznačení turistických tras v oblasti Jeseníků. Značení se provádělo pomocí routových značek, které byly rozděleny na dvě barevně odlišená trojúhelníková pole. Značky se zhotovovaly z plechu, později byla k jejich výrobě užívána i umělá hmota. Do roku 1918 se turisté v Jeseníkách orientovali jen podle těchto značek, poté se začalo objevovat i české pásové značení. V meziválečné době se tak turisté setkávali v této oblasti s obojím systémem značení tras. A to až do roku 1945, kdy se přešlo výhradně na systém pásového značení. V muzejních sbírkách se nám dochovala alespoň skromná ukázka původního německého značení.

 

Michaela Kollerová

historička, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku 

 

 

obrázek 

Umělohmotná routová značka, 40. léta 20. století.

 

 

obrázek

Plechová, rzí značně poškozená routová značka se stopami původních barev, 1. polovina 20. století.

 

 

obrázek

Pomocí routových značek se zakreslovaly turistické trasy do map, zde výřez z mapy tvořící součást průvodce od Julia Mückeho (2. vydání z roku 1913).

 

 

obrázek

Detail pohlednice zachycující rozcestí v Koutech nad Desnou u hlavní silnice vedoucí na Červenohorské sedlo, vlevo turistický rozcestník, vpravo čarodějnická boží muka, 20.–30. léta 20. století.

 

 

obrázek

Turisté u pramene řeky Moravy, na obezdívce jsou vidět routové značky, v pozadí rozhledna na Králickém Sněžníku, 30. léta 20. století.