Josef Eberhardt Karger – Pavlínin dvůr v Šumperku

Inv. č.: H 8063, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

Při prohlídce stálé expozice šumperského muzea můžete spatřit kupř. Paulinenhof (Pavlínin dvůr) tak, jak jej zachytil Josef Eberhardt Karger (1901–1961) v roce 1938.

Autor této olejomalby na překližce se narodil 21. září 1901 v Alojzově u Rudy nad Moravou. Byl synem majitele papírny v Alojzově a studoval nejprve na šumperském německém gymnáziu u Friedricha Engela, poté na Akademii výtvarného umění ve Vídni (1922–1925) a v Praze (1925–1926). Po studiích odjel do Itálie, kde pobýval do roku 1928. Později působil v Krnově jako pedagog. Po válce byl odsunut do Wolfenu (NDR), kde byl zaměstnán jako textilní návrhář. Roku 1956 odešel do SRN, kde pracoval jako malíř a grafik na volné noze. Tematikou svých děl se často vracel do rodného kraje. Zemřel 7. listopadu 1961 ve Freiburgu im Bresgau.

 

Lenka Müllerová

historička umění, kurátorka podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

obrázek