Čejka chocholatá – Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Inv. č.: Z 2519, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka zoologická.

 

Čejka byla nalezena uhynulá v Šakvicích 10. 3. 1996 a následně v prosinci téhož roku zařazena do sbírek.

 

Čejka chocholatá hnízdí a žije v okolí rybníků či na vlhčích polních nebo lučních ekosystémech. Žije dle okolností buď v monogamii, či polygamii, v níž samec mívá více samiček. Od dubna snáší samičky prakticky vždy čtyři vejce. Po zhruba 24 dnech se líhnou mláďata a za další dva dny opouštějí hnízdo. Dospělci i mláďata se živí drobnými bezobratlými, ale i drobnými obratlovci, například rybkami a žabkami. Nejstarší okroužkovaná čejka se dožila 16 let. Čejka je tažným druhem ptáka. Populace čejek žijících na území ČR přezimují ve Středozemí či v severní Africe. Na zimoviště odlétají velmi pozdě. Některé populace se u nás zdržují do začátku prosince. Zpět se vracejí již velmi brzo, od konce února. Pokud nejsou tuhé zimy, můžete se u nás s čejkou setkat celoročně (Hudec, 2005).

 

Zdroj:

Hudec, K. a kol.: Fauna ČR. Ptáci 2/1. Academia Praha: 2005.

 

Milan Dvořák

kurátor podsbírek geologie a zoologie VM v Šumperku

 

 

obrázek