Bohumil Teplý – Kameník

Inv. č.: H 14496, sbírka šumperského muzea v Šumperku, podsbírka historická.

 

Socha kameníka vyměřujícího kámen patří k prvním sochám, které autor vytvořil při svém působení na olomoucké univerzitě. Konkrétně tato realizace je datována do rozmezí let 1963–1966. V té době byl ovlivněn architektem Josefem Vlčkem, se kterým se setkal v Emauzském klášteře a který ho inspiroval k přímému, bezprostřednímu tesání kamenné sochy.

Skulpturu z maletínského pískovce si můžete prohlédnout na výstavě BOHUMIL TEPLÝ / 1932–2020 do 22. května.

 

Lenka Müllerová

historička umění, kurátorka podsbírek výtvarného umění VM v Šumperku

 

 

obrázek 

obrázek