Antonín Suchan: Ohlédnutí IV.

Na výstavě k osmdesátinám Antonína Suchana najdete také soubor asambláží, které autor vytváří z vyřazených tiskařských literek jako poctu vynálezci knihtisku Johannu Gutenbergovi. Monumentální variantu tohoto reliéfu o rozměrech 150 x 350 cm najdete v prostorách Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk před vstupem do půjčovny pro dospělé. Antonín Suchan toto dílo vytvořil v roce 2018 z 1985 kusů literek.

 

 

obrázek

obrázek

obrázek

Antonín Suchan: Pocta J. Gutenbergovi.