„Slavné“ chalupy na Šumpersku – druhý díl

Díky malíři a ilustrátorovi Adolfu Kašparovi se stal slavným i statek čp. 3 v Paloníně. Arkádové náspí typické pro hornohanácký dům můžete na výstavě Lidová architektura na Šumpersku vidět v mnoha podobách. Zde představujeme bývalý Vítkův statek v Paloníně čp. 3. Toto arkádové náspí statku se stalo podkladem pro několik kreseb Adolfa Kašpara. Je zachyceno v dílech „Mánes maluje na Hané“ a „Vesničtí muzikanti ve statku“ pro Raisovy „Zapadlé vlastence“. Dnes jsou hospodářské objekty s arkádovým náspím dochované jen z malé části.

 

Mária Kudelová
etnografka, kurátorka historických podsbírek VM v Šumperku

 

 

obrázek

Josef Mánes maluje na Hané, Palonín, Vítkův statek, 1920, litografie, sbírka Památníku Adolfa Kašpara.

 

 

obrázek

Vesničtí muzikanti ve statku, Vítkův statek v Paloníně, reprodukce, Zapadlí vlastenci K. V. Raise, Praha 1933.

 

 

obrázek

Vítkův statek v Paloníně, foto A. Kašpar, po roce 1910, sbírka Památníku Adolfa Kašpara.

 

 

obrázek

Arkádové náspí statku čp. 3 v Paloníně, autor neuveden, 60. léta 20. století, fotoarchiv VMŠ.

 

 

obrázek

Stav statku v roce 1987, foto J. Mašek, 1987, fotoarchiv VMŠ.

 

 

obrázek

Současný stav statku, pohled z návsi, foto P. Kozáková, 2022, fotoarchiv VMŠ.