Z pokladů zábřežského muzea

Z bohatého sbírkového fondu zábřežského muzea představuje expozice zajímavosti i unikáty dokumentující způsob života obyvatel v minulých stoletích, stejně jako historii města. Mezi umělecké skvosty patří především díla italské a španělské provenience 17. a 18. století – Ukřižování (olej na měděné desce) a Portrét děvčátka (olej na plátně). Naprostým unikátem je obraz Rudolfa Kremličky s názvem Skupina vojáků c. k. armády (olej na plátně, rok 1916). V expozici najdeme i obrazy Karla Špillara (Koupání, pastel, po roce 1910) a Josefa Multruse (Matka s dítětem, lepenka, kolem roku 1930), jež do sbírek daroval plk. Karel Lukas z Brníčka.

Cechovní truhlice a štíty dokládají existenci různých řemesel ve městě, mistrovskými díly dnes již neznámých umělců a řemeslníků 18. století jsou i kusy nábytku a skříňkové hodiny, tzv. altdojčky. Poměrně velké množství sbírkového fondu muzea tvoří i užitkové předměty. Mezi nimi vyniká stříbrné a postříbřené nádobí, z dnešního pohledu se jedná již o cenná umělecká díla. Totéž platí i o ukázkách chladných a palných zbraní 18. a 19. století. I vyřezávaná skříňka v renesančním stylu, ukázka tzv. historizujících slohů druhé poloviny 19. století, je cenným dokladem života našich předků, zvláště pokud je stylově vybavena cínovým nádobím z 18. a 19. století. Charakteristické pro zábřežské muzeum jsou bohaté a kvalitní sbírky etnografického charakteru, početně je zastoupena kolekce lidových obrázků na skle, betlémů, dřevěných plastik a textilu.

 

Stala Z Pokladu Zab01
Stala Z Pokladu Zab02
Stala Z Pokladu Zab03
Stala Z Pokladu Zab04
Stala Z Pokladu Zab05