Grafický kabinet Václava Hollara

VÁCLAV HOLLAR. Krajina a města II.

Ve sbírce zábřežského muzea se nachází impozantní kolekce grafických listů Václava Hollara (1607 Praha – 1677 Londýn), světově proslulého rytce a kreslíře 17. století, kterou muzeu daroval milovník a sběratel umění plk. Karel Lukas (1897 Brníčko – 1949 Praha). Tento soubor, čítající téměř 750 grafických listů, patří bezesporu k nejcennějším uměleckým sbírkám na severní Moravě a po Hollareu, sbírce grafik a kreseb Václava Hollara v Národní galerii v Praze, je považován za druhou nejpočetnější kolekci Hollarovy tvorby v České republice.

Pro svou žánrovou rozsáhlost, detailní zachycení viděného a precizní grafické zpracování je Václav Hollar právem řazen mezi nejvýznamnější evropské grafiky v dějinách umění. I v dnešní době se těší velkému zájmu široké veřejnosti, a proto jsme v reinstalovaných prostorech Muzea Zábřeh vytvořili Grafický kabinet Václava Hollara, ve kterém je postupně prezentována umělcova tvorba.

Hollarův záběr zájmu byl velmi široký. Vedle vedut, zeměpisných plánů a map se intenzivně věnoval také portrétní tvorbě, studiím krojů a oděvů duchovních řádů či náboženským, historickým a mytologickým námětům. V jeho uměleckém repertoáru najdeme i precizní práce s přírodní tematikou, detailně zachycené náhrobky a dopodrobna vyobrazené stavební památky. Některé zmíněné oblasti Hollarova zájmu jsou ve sbírce zábřežského muzea zastoupeny velmi dobře, například cykly vyhotovené pro skotského editora Johna Ogilbyho, obzvlášť pak ilustrace k Vergiliově Aeneidě či Ezopovým bajkám. Kolekce je tvořena množstvím pohledů na katedrálu sv. Pavla a jiné stavby v Londýně nebo cykly Malé pohledy z okolí Janova, Římské ruiny podle Sebastiana Vrancxe a Pohledy na Tanger. Muzeum rovněž vlastní známé série krojů a oděvů Ornatus Mulieribus a Theatrum Mulierum, dále Dětské hry podle Pietra van Avonta a Petera Paula Rubense či desítky tisků portrétů významných osobností. Jako příklad uveďme alespoň podobiznu španělské královny Anny Marie, anglického krále Karla II. nebo Hieronyma Vestonia, hraběte z Portlandu.

Jednotlivé okruhy, kterými se Václav Hollar zabýval, jsou v expozici obměňovány, a to jednak z důvodu přísné ochrany originálů, jednak kvůli zatraktivnění expozice. Vždy tak budete mít důvod se do Grafického kabinetu vrátit a důkladně si prohlédnout vybranou část z Hollarova uměleckého repertoáru. 

Od 17. srpna 2022 můžete v Grafickém kabinetu zhlédnout výstavu Václav Hollar. Krajina a města II., která navazuje na předchozí výstavní projekt a představuje další Hollarovy veduty, pohledy do krajiny i detailní práce významných staveb. Jádro výstavy tvoří známý cyklus Pohledy na Tanger, k vidění jsou i tisky ze série Římské ruiny či lepty vytvořené pro známý 3dílný knižní titul Monasticon Anglicanum. Více zde.

 

V prodeji je katalog – TEGLOVÁ, P.: Wenceslaus Hollar Bohemus. Šumperk 1997 – za 60 Kč (česká a anglická verze).

 

Stala Hollar Zab03
Stala Hollar Zab08
Stala Hollar Zab09
Stala Hollar Zab07
Stala Hollar Zab06
Stala Hollar Zab10
Stala Hollar Zab01
Stala Hollar Zab02
Stala Hollar Zab04
Stala Hollar Zab05