Interaktivní expozice Putování středověkem je umístěna ve Vlašimském paláci, což je nejstarší část hradu Úsov. Tato expozice je věnována středověkým řemeslům, především hrnčířství, stavebnictví a také pro region velmi významnému fenoménu – těžbě kovů. Na rozdíl od ostatních muzejních expozic je v této části zámku povoleno, nebo dokonce doporučeno dotýkati se vystavených exponátů!

 

Expozice Putování Středověkem
Expozice Putování Středověkem
Expozice Putování Středověkem
Expozice Putování Středověkem