Lovecko-lesnické muzeum na zámku Úsov

Virtuální prohlídka expozice

 

Expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov

Muzeum vzniklo jako soukromé zařízení Johanna II. z Lichtenštejna. Podnět ke zřízení muzea dal r. 1898 vrchní lesní rada Julius Wiehl (1847–1917), přední český odborník na problematiku lesnictví. Expoziční sbírka muzea vznikla koncem 19. století rozšířením původní přírodovědné kolekce lesnické školy o ukázky lesnického pěstitelství a lovu. Muzeum dnes představuje přehlídku vyspělé lesnické práce a ukázky lovné fauny a škůdců lichtenštejnských domén v českých zemích, v Rakousku a jinde. Muzeum zahrnuje jedinečnou sbírku ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců a hmyzu, sbírku abnormalit u ptáků a savců, malou osteologickou sbírku, kolekci hnízd a vajec ptáků.

 

Historická expozice

Úvod prohlídky je věnován historii hradu Úsov, který patří k nejstarším na Moravě a byl vystavěn ve velice zajímavém stylu francouzského kastelu. Původní podoba hradu je znázorněna na modelu v první místnosti expozice. V další části jsou umístěny exponáty připomínající vrcholný středověk. Ve vitrínách jsou vystaveny nálezy z hradů v našem regionu. Jedná se zejména o zámky, stavební kování, nástroje, ale také koňské podkovy nebo ostruhy. Velmi atraktivní jsou středověké zbraně, jako například meč ze 13. století, hákovnice, unikátní palná zbraň z 15. století, nebo diamantový palcát. Historická část prohlídky končí u černé kuchyně, která byla objevena při rozsáhlé rekonstrukci objektu v 80. letech 20. století a byla opravena a vybavena tak, aby co nejlépe demonstrovala černou hradní kuchyni.

 

Expozice loveckých trofejí africké zvěře

Samostatnou část muzea tvoří unikátní kolekce loveckých trofejí africké fauny, evropské lovné zvěře, kozorožců a dalších kopytníků. Většinu trofejí exotických zvířat získal na svých loveckých výpravách do Keni, Tanganiky, Ugandy a Somálska princ Jindřich (Heinrich) Lichtenštejn, který testamentem z r. 1911 odkázal svou sbírku trofejí zámku Úsov. Stáří afrických exponátů je mnohdy více než 100 let. Na preparaci exponátů se podíleli tehdejší přední vídeňští preparátoři. K nejatraktivnějším exponátům patří totální preparát lva pustinného, dále i několik lvích kůží, obrovské sloní kly o váze 60 kg, nosorožčí rohy, preparované hlavy zeber a žiraf, trofeje antilop a mnoho dalších předmětů.

 

Expozice domácí fauny a lesnictví

Expozice zahrnuje totální preparáty velkých a malých druhů domácí fauny – ptáky a savce, ryby, obojživelníky a plazy. Samostatný celek tvoří kolekce hmyzu v krabicích. K nejatraktivnějším exponátům patří lovecké zbraně včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Expozici doplňují ukázky lidské práce související s lesnictvím. Unikátní je například sada značkovacích seker z lichtenštejnských revírů a tzv. knihovna dřevin, kolekce dřevěných krabiček ve tvaru knih s plody a listy různých druhů dřevin. Jedinečnost expozice spočívá zejména v její celistvosti a autentičnosti, neboť odráží podobu zámeckých muzeí z přelomu 19. a 20. století. Na to se myslelo i v r. 2016 při její reinstalaci, která zachovala tuto historickou hodnotu expozice a zároveň ji zatraktivnila současnými interaktivními prostředky. Stávající exponáty tak byly doplněny o prvky, které se snaží návštěvníkům zprostředkovat les a přírodu vůbec všemi smysly. Zásadní byla také změna provozu ze skupinového na individuální typ prohlídky.

 

 

Expozice domácí fauny a lesnictví na zámku v Úsově oceněna prestižní Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury
V nabité konkurenci obdrželo Vlastivědné muzeum v Šumperku Cenu za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot za rok 2017. Získalo ji za reinstalaci expozice domácí fauny a lesnictví v Lovecko-lesnickém muzeu na zámku v Úsově.
 
Oceněná expozice čítá dohromady na 1 200 exponátů. Unikátnost historické lichtenštejnské expozice, založené již na přelomu 19. a 20. století, zůstala zachována, přitom ji teď vhodně doplňuje řada moderních prvků. V interaktivní podobě jsou vystaveny preparáty velkých i malých druhů domácí fauny, kolekce hmyzu i velmi atraktivní sbírka loveckých zbraní včetně zabavených pytláckých zbraní a pomůcek. Výstavní prostory se dočkaly renovace po téměř 30 letech. Investiční akce si vyžádala náklady v celkové výši čtyř milionů korun a byla hrazena z prostředků Olomouckého kraje.
 
Cenu předal ředitelce Vlastivědného muzea v Šumperku PhDr. Marii Gronychové náměstek hejtmana Olomouckého kraje odpovědný za oblast sportu, kultury a památkové péče Mgr. František Jura na slavnostním večeru 12. dubna 2018 v Městském divadle v Prostějově.
 

 Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury Cenou Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

 

Stálá expozice Úsov
Usov Stala03
Usov Stala Exp05
Usov Stala Exp04
Usov Stala Exp03
Usov Stala Exp02
Usov Stala Exp01
Stala Exp Usov11
Usov Stala Exp06
Stala Exp Usov10
Stala Exp Usov09
Stala Exp Usov08
Stala Exp Usov07
Stala Exp Usov06
Stala Exp Usov05
Stala Exp Usov04
Stala Exp Usov03
Stala Exp Usov02
Stala Exp Usov01
Stala Exp Usov17
Stala Exp Usov16
Stala Exp Usov15
Stala Exp Usov14
Stala Exp Usov13