V roce 2006 byl vlastníkem úsovského zámku, městem Úsovem, opraven a rekonstruován jeden z objektů nacházející se v areálu zámku Úsov, označovaný tradičním názvem Stará škola. Jde o budovu, v níž od roku 1852 působila po dobu patnácti let jedna z nejstarších škol středního typu na Moravě, lesnická škola, která byla posléze přestěhována do prostor hradu Sovince a poté do nově vystavěné budovy v Hranicích na Moravě. Nepřetržité trvání této školy, dnes s označením Střední lesnická škola v Hranicích, je důkazem neobyčejné tradice celého lesnického vzdělávání na Moravě.

Autentické interiéry Staré školy dnes hostí stálou expozici s názvem „Úsov – kolébka lesnického školství“, otevřenou 24. dubna 2007. Návštěvníkům se naskýtá pohled do učebny školy z doby jejích počátků v prvních letech vlády císaře Franze Josefa I., staré výukové modely a učební pomůcky připomínají školu na hradě Sovinci i v prvních desetiletích v Hranicích. Unikátem jsou ručně přepisované učebnice z meziválečného období. Řada vystavovaných exponátů z kabinetů Střední lesnické školy v Hranicích a Středního odborného učiliště strojírenského a lesnického ve Šternberku přibližuje teoretické a praktické studium adeptů lesnického povolání od druhé poloviny 20. století po dnešek. Kresby, dokumenty a fotografie na panelech provázejí návštěvníka více než stopadesátiletou historií lesnického vzdělávání na Moravě.

Expozice je svým obsahem blízká sbírkám oblíbeného lovecko-lesnického muzea a obohacuje nabídku úsovského zámku. Návštěvníkům přináší nové poznatky a zajímavosti ze studia lesnických oborů v minulosti i přítomnosti.

 

Kolébka lesnického školství Úsov
Kolébka lesnického školství Úsov
Kolébka lesnického školství Úsov
Kolébka lesnického školství Úsov
Kolébka lesnického školství Úsov