Galerie akad. malíře Lubomíra Bartoše

Ve třetím patře zámku je umístěna galerie akademického malíře Lubomíra Bartoše, představující průřez umělcovou tvorbou. Typický Mistrův rukopis nacházíme zvláště na olejomalbách, zátiších, portrétech a především na krajinomalbách s motivy z jeho oblíbeného kraje, severní Moravy.