Hamalova boží muka

Třeština, trojboká zděná boží muka u cesty mezi Třeštinou a Policí

Trojboká zděná boží muka u cesty mezi Třeštinou a Policí, tzv. Hamalova boží muka, 2. pol. 18. století

Tzv. Hamalova boží muka stojí v polích na malém pahorku směrem k Úsovu, za bývalým JZD u polní cesty do Police. Jedná se o trojboká boží muka z 2. poloviny 18. století. Boží muka jsou v dolní polovině předělená jednoduchou římsou, z každé strany jsou niky a v horní polovině jsou z každé strany průhledy (okna) ve stejném tvaru jako niky. Střecha je stanová, krytá červenými pálenými taškami, ze středu vystupuje zdobený kovový žlutě natřený kříž. Fasáda je zakončená oběžnou korunní římsou. Stavba je omítnuta a nalíčena bíle.

 

STAV: v roce 2008 byla boží muka opravena a nově omítnuta

MATERIÁL: cihly

 

LITERATURA:

Tzv. Hamalova boží muka jsou v polích na malém pahorku směrem k Úsovu, za bývalým JZD u polní cesty do Police. Jedná se o trojboká boží muka z 2. poloviny 18. století.

Zdroj: http://www.regionmohelnicko.cz/cil/227/

 

Pamětní kniha 1936, Archiv obce Třeština, s. 310, obrázek s. 195.

Boží muka /Hamalova/ jsou v polích třeštinských na malém pahorku směrem k Úsovu. Jsou podobného tvaru jako „Boží muka“ zv. „Blankovou kaplí“ u dědiny Stavenice při silnici vedoucí k Úsovu. Tyto Boží muka jsou jednoduše zdobeným železným křížem opatřena – jehož střed tvořil věneček. Střecha v růžku průčelním vyvyšena – kdež patrně v letech dřívějších i menší znamení (s letopočtem?) bylo. Výklenky jsou tu dvojí – tj. v hořejší

i dolejší části, dolejší jsou opatřeny obrázky. Podle vypravování, jak jsem sám slyšel, pochází z doby, kdy na úsovsku – v polích směrem k „stavenickým Uhliskám“ – se velké boje odbývaly (kol. roku 1431). – Viz obraz na straně 195. Hamalův grunt čís. 33 „na dolní straně“, dříve Mertův grunt – podle něhož se dříve ty „Boží muka“ nazývaly.

Zdroj: http://www.trestina.nasekronika.cz/book/003-Kronika-1-dil-AO-Trestina-1936

 

Jedná se o unikátní typ božích muk. Pozdně barokní zděná boží muka s otevřenou kaplicí. Vznikla při zaniklé křižovatce cest.

http://www.drobnepamatky.cz/node/11651

http://www.regionmohelnicko.cz/o/bozi-muka-trestina

http://www.drobnepamatky.cz/node/12821

 

Fotografie ze dne 30. 4. 2011, foto Mária Kudelová.

 

N49 47.843

E16 58.213

269 m