Sousoší sv. Trojice u kostela

obrázekobrázekobrázekobrázekobrázek

Sousoší sv. Trojice u kostela, 1882

Sousoší stojí vlevo u schodů ke kostelu Povýšení sv. Kříže. Na dvou stupních – spodní je betonový a horní je mramorový – stojí čtvercový sokl nahoře odstupňovaný. Na něj nasedá hranolový podstavec, který má na čelní straně v zahloubeném rámci černý text: Manželé FRANKOVI Antonín a Marianna postavili ke cti a chvále Nejsv. Trojice L.P. 1882. Podstavec zakončuje profilovaná římsa, která nese hladký sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, vlevo na oblacích sedí Ježíš Kristus a drží kříž, vpravo Bůh Otec se zlaceným křížkem v ruce, mezi nimi je na kovové tyči zlacená holubice představující Ducha svatého. Pod nohama mají zeměkouli se dvěma okřídlenými hlavičkami andělů.

 

STAV: Sloup je zpevněn obručí – vzadu je prasklý, podstavec má v levém horním rohu prasklinu, jinak stav dobrý.

 

MATERIÁL: mramor, kov

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Sousoší je součástí areálu kostela Povýšení sv. Kříže, který je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 881.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-povyseni-sv-krize-se-hrbitovem-535762

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/15004

http://www.jankopa.cz/wob/DH_008.html

https://www.krasnecesko.cz/lokality.php?h=0&stranka=1&jmeno=dubicko

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/dubicko/dubicko.htm