Socha sv. Anny

obrázekobrázekobrázek

Socha sv. Anny, 1913

Před budovou bývalé pošty (dům čp. 1) stojí socha sv. Anny. Na dvou stupních je posazen hranolový dvakrát odsednutý sokl nesoucí hranolový podstavec, ve kterém je vsazena do mělké pseudogotické niky černá mramorová deska s textem: SVATÁ ANNO ORODUJ ZA NÁS. Nad nikou je zavěšena plechová lucerna, podstavec zakončuje členitá římsa. Vrchol tvoří socha sv. Anny, která učí číst Pannu Marii. Na zadní straně podstavce rytý nápis: ZBUDOVÁNO OD ZBOŽNÝCH MANŽELů františka a anny šinclových na památku úmrtí své dcery anny provd.suché. l.p. 1913. Na soklu vpravo nahoře špatně čitelný text: J. (?) SEKER? Z SP(…) Olomouce.

 

STAV: V roce 2007 měla Panna Marie uraženu část levé ruky, text na podstavci se zbytky černé barvy. V roce 2014 byla již socha opravená.

 

MATERIÁL: pískovec, mramor, plech, sklo

 

Fotografie ze dne 18. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

Socha stojí před bývalou poštou (první pošta v obci), v sousedním domě bydleli manželé Šinclovi, kteří nechali sochu vybudovat.

 

Internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/15264

http://www.jankopa.cz/wob/DH_008.html

https://www.krasnecesko.cz/lokality.php?h=0&stranka=1&jmeno=dubicko