Sv. Jan Nepomucký

obrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Socha sv. Jana Nepomuckého, 2. čtvrtina 18. století

Socha stojí samostatně v centru obce nedaleko kostela. Na odstupněném soklu s předsunutou přední částí je posazen hladký hranolový dřík o stejném půdorysu jako sokl. Horní část se rozšiřuje v bocích do volutových konzol, na kterých jsou reliéfy akantových rozvilin. V horní části soklu je vlys uprostřed s reliéfem knihy s palmou na pozadí. Dřík je zakončen profilovanou římsou nesoucí nižší hranolový sokl, který má na bocích křídla se stlačenými volutami. Sokl je nahoře ukončený římsou. Postava světce v pláštíku a s biretem na hlavě stojí na nízkém plintu se závěsným očkem, v pravé ruce drží palmovou ratolest. V druhé ruce držel světec původně křížek (chybí), kolem hlavy má jednoduchou kovovou svatozář.

 

STAV: Původně byli na římse na bočních volutových podstavcích dva andílci. Levý držel v jedné ruce psaní, v druhé hada, andílek vpravo pochodeň s plamenem, pravá ruka v gestu mlčení na ústech. Oba dnes chybí. V roce 2009 byl pískovec narušen zvětráním, chybí krucifix.

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu, VM, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého je zapsána v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1024.

Jedná se o umělecky hodnotnou sochu z 2. čtvrtiny 18. století. Je příkladem barokního sakrálního díla.

Samostatně stojící pískovcová socha vysoká cca 4,5 m. Na nízkém plintu stojí dvoustupňový hladký sokl půdorysu ve tvaru T. Je ukončený zvonovnicí, na kterou navazuje hladký hranolový dřík, po jehož bocích v zadní části jsou hranolová křídla. V horní části dříku je na čelní ploše vlys s otevřenou knihou na pozadí palmové ratolesti. Po stranách tohoto vlysu jsou na křídlech ploché volutové konzoly, z nichž vychází akantové rozviliny. Ve výšce cca 2,1 m je korunní římsa, profilovaná podbrádkou, podvalem, výrazným předsazením a žlábkovnicí. Nad konzolami podle původní evidenční karty byli dva klečící andílci, z nichž levý držel v jedné ruce psaní, ve druhé hada, pravý měl pravou ruku v gestu mlčení a v levé držel pochodeň s plamenem. V současnosti jsou oba andílci nezvěstní. Na římse je uložený hranolový sokl s patkou ukončenou převodkou a římsou profilovanou žlábkovnicí. Po stranách soklu jsou křídla se stlačenými dolními volutami. Vlastní socha je osazena na čtvercovém nízkém plintu. V kontrapostu stojící postava světce v obvyklém kanovnickém úboru, na hlavě biret, v pravé ruce drží palmovou ratolest, v levé držel v současnosti ztracený železný krucifix. Kolem hlavy, mírně otočené vlevo, má svatozář z železného prutu.

 

Socha se připisuje význačnému baroknímu moravskému sochaři J. H. Heinzovi. Sošky andílků jsou patrně práce maletínského kameníka Fr. Wankeho z 2. čtvrtiny 19. století.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-536150

 

Internetové zdroje:

Sošky andílků vytvořil v 1. polovině 19. století maletínský kameník František Wanke.

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/maletin-socha-svjana-nepomuckeho/detail

 

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/265/

https://www.drobnepamatky.cz/node/23433

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/maletin/maletin.htm

 

 

(194) N 49° 47,942‘

E 16° 47,169‘

521 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx