Smírčí kříž

Doubravice, smírčí křížDoubravice, smírčí kříž

Smírčí kříž, 16. století

Vzácně rovnoramenný kříž s rytinou kopí o rozměrech 76 x 66 x 27 cm stojí na konci obce (směr Mitrovice) u sochy sv. Jana Nepomuckého a na břevnu má vyryty letopočty 1171 a 1773. V roce 1980 byl  posunut asi o 20 m a přitom pod ním byly  nalezeny tři další menší křížky.

 

STAV: dobrý, kříž je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 875.

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

 

Doubravický smírčí kříž zde stojí na paměť dvou morových období. Samotný kříž pochází nejspíše z 16. století, letopočty jsou ovšem mladší. Pískovcový smírčí kříž s krátkými tupými rameny stojí u sochy sv. Jana Nepomuckého u rozcestí z Doubravic do Palonína a Mitrovic. Jsou do něj vyryty dva letopočty 1171 a 1773, které podle ústního podání označují roky, kdy na Doubravice udeřil mor. Letopočty jsou provedeny barokní frakturou, kříž samotný pochází pravděpodobně ze 16. století.

Zdroj: turistické stránky mikroregionu Mohelnicko

 

Fotografie z 30. 4. 2011, Mária Kudelová.

 

N 49 44.656

E 16 58.347

260 m