Sloup sv. Trojice

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázekobrázek

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, sousoší pravděpodobně z konce 18. století, nosná část z roku 1847

Za obcí směrem na Krchleby, asi 1,5 km po zelené turistické značce; nachází se v katastru obce Řepová.

Samostatně stojící pískovcové sousoší, asi 5 m vysoké. Na jednom stupni čtvercového půdorysu stojí sokl v horní části odstupňovaný. Na něj nasedá čtyřhranný podstavec zdobený ze tří stran mělkými nikami syrského tvaru. Ve výklencích nik jsou reliéfy, v čelní straně je Bolestná Panna Marie, vlevo světice s mečem (sv. Kateřina?), vpravo sv. Jan Nepomucký. Podstavec je zakončen profilovanou římsou nesoucí osmiboký sloup nahoře se sousoším. Sousoší je ve vertikální kompozici – Bůh Otec s tiárou na hlavě; mezi koleny drží krucifix a u nohou má holubici. Zadní stranu sousoší tvoří plášť, který má Bůh Otec přes ramena. Na přední části soklu je rytý německý nápis kurzívou: Zur Ehre Gottes / Erichtet von den Eheleute Johann / und Pauline Winkler No. 40 von / Rippau im Jahre 1847.

 

STAV: v roce 2009 – celkově je pískovec místy narušen zvětráním, chybí obličej v reliéfu Panny Marie Bolestné, v reliéfu sv. Jana Nepomuckého chybí Kristovo tělo na kříži, prsty sv. J. N. a také jeho obličej, podstavec v levé části je prasklý, osmiboký sloup má prasklinu v horní čelní části pod sousoším, levý roh sousoší pod nohou Boha Otce je uražen, plášť Boha Otce je na pravé straně částečně v řasení vydrolený (chybí řasení)

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 30. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu, VM, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 2138.

Jedná se velmi dobrou kamenickou práci. Sousoší patrně vychází z šumperské Nejsvětější Trojice.

Nosná část z roku 1847, sousoší pravděpodobně z konce 18. století.

Zdroj: Evidenční list nemovité kulturní památky, Drahomír Polách, 1986.

 

Samostatně stojící pískovcové sousoší, cca 5 m vysoké. Na plint čtvercového půdorysu navazuje postament s jedenkrát odstupňovaným soklem, čtyřhranným dříkem, ze tří stran s mělkými výklenky se záklenky syrského tvaru a profilovanou římsou. Ve výklencích jsou reliéfy – vpředu Bolestná P. Marie, vlevo sv. Kateřina (?) s mečem, vpravo sv. Jan Nepomucký. Samostatné sousoší je osazeno na abaku osmibokého sloupu a tvoří je sedící Bůh Otec s tiárou na hlavě, mezi koleny drží krucifix, u nohou má holubici. Na přední části soklu nápis: Zur Uhre Gottes/ Errichtet von den Eheleute Johann/ und Pauline Winkler No. 40 von/Rippau im Jahre 1847.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sousosim-nejsvetejsi-trojice-539218

 

Internetové zdroje:

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/repova/repova.htm

https://www.drobnepamatky.cz/node/14623

 

 

(207) N 49° 48,584‘

E 16° 50,889‘

449 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx