Immaculata

obrázekobrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty, 1. polovina 18. století

Sloup s Pannou Marií Immaculatou samostatně stojící na návrší v centru obce. Na kamenné dlažbě z velkých kusů pískovce stojí dvoustupňový sokl, který je v dolní části odstupňován. Na sokl nasedá čtyřboký hranolový podstavec (dřík?) zdobený po stranách reliéfy ve výklencích. Reliéfy jsou: 1) Antonín Paduánský s knihou a lilií, který adoruje Ježíška; 2) sv. Václav s knížecí korunou na hlavě, držící v ruce korouhev s orlicí (?); 3) klečící postava světce se dvěma hlavičkami andílků nad hlavou; 4) biskup s berlou a knihou – sv. Mikuláš (?). Podstavec je ukončen profilovanou římsou, na kterou je nasazen toskánský sloup s patkou a nízkým plintem s iniciálami WS, sloup nese korintskou hlavici. Na dříku sloupu je reliéf Nejsv. Trojice v horizontální kompozici – Bůh Otec a Bůh Syn sedí vedle sebe, nad nimi ve středu holubice představující Ducha svatého. Pod nimi jsou dvě okřídlené hlavičky andělů a kartuš z palmových ratolestí s německým rytým nápisem: GELOBET SEY DIE HEILIGE DREYFALDIGKEIT. Sloup završuje socha Panny Marie Immaculaty.

 

STAV: v roce 2009 pískovec narušen zvětráním, reliéfy na několika místech odřené (tvář biskupa), původně byl sloup obehnán kamenným zábradlím, které již chybí

 

MATERIÁL: maletínský pískovec

 

Fotografie ze dne 22. 7. 2009, Jaromír Mašek.

 

LITERATURA:

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese, Závěrečná zpráva ústavního výzkumného úkolu, VM, 1990.

Gába, Z.: Materiál památkově chráněných plastik na šumperském okrese. Severní Morava, sv. 62, Šumperk 1991, s. 41–52.

 

Sloup je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod č. 1023.

Jedná se o hodnotnou barokní plastiku.

 

Uprostřed půdorysně čtvercové základny, v minulosti oklopené zábradlím s balustrádou, stojí sloup se sochou o výšce cca 6,7 m. V bezprostřední blízkosti je vzrostlý listnatý strom, který vhodně doplňuje celkovou kompozici. Základna je vyzděná v mírném svahu z drobných kvádříků. Na jejím povrchu jsou položené pískovcové desky. Kolem nich je rýha po ztracené balustrádě. Sokl je dvoustupňový. Jeho dolní část je odstupňovaná a ukončená vzpěrnicí, horní část je ve výšce cca 0,8 m rovněž ukončena vzpěrnicí. Na soklu je uložený hranolový dřík s obdélnými výklenky, které obsahují reliéfy naivně ztvárněných světců. Na jižní straně je z ánfasu sv. Mikuláš s mitrou, který se opírá pravou rukou o berlu a v levé drží knihu. Je výrazný krátkýma nohama a dlouhým trupem. Na východní straně je z pravého profilu reliéf klečícího sv. Antonína Paduánského ve františkánském rouchu. Na otevřené knize má složené sepjaté ruce. Nad knihou se vznáší Ježíšek. Na pozadí je lilie. Severní reliéf zpodobňuje sv. Václava. Postava v kontrapostu v pravé ruce svírá korouhev, na hlavě má korunu. Na západním reliéfu je klečící postava z ánfasu. Na pravé, k nebi vztyčené ruce má tornu či měšec. V oblacích nad hlavou jsou dvě hlavičky andílků. Může se jednat o zobrazení apoštola Matouše. Dřík je ve výšce cca 1,8 m ukončený výrazně předsazenou a profilovanou římsou. Seshora je zvonovnice, přecházející do nízkého plintu nesoucího sloup. Sloup má entazi, atickou patku a korintskou hlavici. Mezi volutami jsou hlavičky andílků. Na západní straně je na dříku reliéf Nejsv. Trojice. Na oblacích se dvěma okřídlenými hlavičkami andělů sedí vlevo Kristus s křížem, vpravo Bůh Otec. Vprostřed nad nimi je v oblacích holubice. Pod reliéfem je kartuše ve věnci z palmových ratolestí s nápisem kapitálkou „GELOB/ET=SEY DIE/HEILIGE/DREYFALD/=IGKEIT“. Ve výšce cca 5,6 m je osazená přímo na hlavici bez abakusu, západně orientovaná, socha Marie Panny Immaculaty v tradičním pojetí na zeměkouli obtočené hadem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sloup-se-sochou-panny-marie-536538

 

Internetové zdroje:

http://www.regionmohelnicko.cz/cil/265/

https://www.drobnepamatky.cz/node/16033

http://www.soupispamatek.com/okres_zabreh/foto/javori/javori.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malet%C3%ADn

 

 

(196) N 49° 47,939‘

E 16° 47,369‘

537 m n. m.

Garmin GPSmap 60CSx