Kříž u Wonků

Kříž u WonkůKříž u WonkůKříž u WonkůKříž u WonkůKříž u Wonků

Kříž u Wonků, 1802

Na jednom stupni je postaven sokl s předsunutou konvexně prohnutou střední částí, v čelní straně je zdoben rytým rámcem a reliéfem ve tvaru emblému s lístkovým dekorem a s datací: A 1802. Podstavec podpírají ze dvou stran volutová křídla zdobená lístky a kvítky. Dolní část podstavce je v zahloubeném rámci zdobena pletencem. Přední část podstavce s reliéfem Panny Marie Bolestné je po stranách lemována ornamentem a ve spodní části plastickým rostlinným dekorem. Nad reliéfem visí plastický nahoře stočený klasicistní feston, který přechází na boční stěny volutových křídel, kde je symetricky zavěšen. Boční stěny jsou dále zdobeny rytým rámcem. Podstavec je zakončen profilovanou římsou, ve středu segmentově prohnutou a stočenou do tvaru rokaje. Římsa je dále zdobena zubořezem a nese hranolový dřík, který je ve spodní části rozšířený, s plastickým reliéfem lebky se zkříženými hnáty, od níž se vine vzhůru had. Čelní strana je dále lemována ornamentem a plastickým květinovým dekorem. Boční strany mají ryté rámce a při spodní části čtyři kanely. Dřík zakončuje profilovaná, do segmentu prohnutá římsa nesoucí jednoduchý kříž s tělem ukřižovaného Krista.

 

STAV: klasicistní práce s barokními vlivy, po rekonstrukci

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 16. 4. 2018, Ivana Valentová.