Kříž u silnice

Crhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silnice

Crhov - kříž u silniceCrhov - kříž u silnice

Kříž u silnice, 1908

Na jednom zahloubeném stupni stojí hranolový sokl, který je v horní části odstupněný. V čelní straně má rytý nápis: „Darováno od dobrodinců L.P. 1908“. Na sokl navazuje podstavec se zahloubenou mělkou nikou, ve které je litinový reliéf Panny Marie Bolestné. Reliéf i rámec niky jsou natřeny zlatavou barvou. V horní části podstavce je pomocí očka připevněna kovová lucerna. Podstavec zakončuje jednoduchá římsa nesoucí nízký kónický dřík, který je zdoben reliéfem kalicha s hostií v zahloubeném rámci. Kalich i rámec jsou natřeny zlatavou barvou. Kříž nese pískovcový plastický korpus ukřižovaného Krista.

 

STAV: pískovec je místy zvětralý, rytý nápis je těžko čitelný, Kristovi chybí prsty na rukou; tělo Krista, reliéf P. Marie Bolestné a kalich jsou natřeny zlatavou barvou, na kříži jsou zelené skvrny (pravděpodobně od měděné barvy)

 

MATERIÁL: pískovec, litina, plech

 

Fotografie ze dne 12. 6. 2018, Ivana Valentová.