Kříž u kostela

Úsov, kříž u kostelaÚsov, kříž u kostelaÚsov, kříž u kostela

Úsov, kříž u kostelaÚsov, kříž u kostelaÚsov, kříž u kostela

Kříž u kostela, 1764

Na jednom stupni je umístěn obdélný sokl (d = 99 cm, š = 75 cm) nahoře odstupněný, který nese ze stran konkávně vybraný podstavec. Podstavec je zdobený volutovým vlysem, je zakončen profilovanou vypnutou římsou, ve středu přerušenou a stočenou do rozvilin, doplněnou zavěšenou mušlí. Stejné zdobení je i ze zadní strany podstavce. Na římsu navazuje dřík, který je dole volutově rozšířen a po stranách lemován lištami, dole volutově stáčenými. V takto vzniklém rámci je dole mezi volutami umístěna plastika P. Marie Bolestné, která stojí na kartuši s datací 1764. Z vrcholu dříku visí páska zakončená zvonečkem, boční strany jsou zdobené rytými rámci. Dřík zakončuje římsa nesoucí kříž s trojlaločně ukončenými rameny, na kříži tělo Krista. Tělo Krista je disproporční, krátké nohy, lidové provedení (svaly na břiše a žebra), stejně tak disproporce u P. Marie Bolestné, nepřiměřeně velké dlaně.

 

STAV: dobrý, v kartuši velice špatně čitelná písmena F.L.

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 19. 7. 2007, Jaromír Mašek.

 

 

LITERATURA:

Kříž je zapsán v Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Šumperk pod číslem 1166/2, popis viz níže.

 

Úsov: Kříž u kostela sv. Jiljí

NKP č. 1166/2

Č. parc. 249

U paty schodiště je přistavěn kamenný pískovcový kříž, asi 3,5 m vysoký. Sokl kříže je hranolový, z bloku konkávně probraný, doplněný volutami a ukončený římsou, doplněnou zavěšenou mušlí. Ve spodu zdobený volutami a nese na římse nasazený kříž s trojlaločně ukončenými rameny s korpusem Krista. U paty jehlanu na konsole postava Bolestné PM v bohatě zvlněném rouchu, stojí na kartuši s vytesaným monogramem F.L. a letopočtem 1764 (F.L. – donátor Franz Lang).

Kvalitní rokokový kříž.