Kříž u kaple

obrázekobrázekobrázek

obrázekobrázekobrázek

Kříž u kaple, polovina 19. století

Na jednom stupni stojí sokl o půdorysu čtverce; na přední straně v rytém rámci byl dnes již nečitelný nápis, dochovala se pouze část datace 18(-); vzadu také nečitelný nápis a datace 1853 (?), pod tím text psaný černě: Opraven r. 1930 (-) A R. 1975 O(-) HD. Na sokl nasedá hranolový podstavec v čelní straně zdobený v mělké nice reliéfem P. Marie Bolestné. Profilovaná římsa odděluje podstavec od kónického hranolového dříku, který je z čelní strany zdobený reliéfem kalicha s hostií. Na pravé straně dříku je reliéf se dvěma zkříženými holemi s důtkami svázanými stuhou, pod nimi jsou kleště a kladívko – nástroje umučení Krista. Následuje široká, profilovaná, do segmentu vypnutá římsa, která je ve středu přerušená a stočená směrem dolů do rozvilin. Z ní vyrůstá kříž v patce rozšířený a zdobený ve vpadlém rámci reliéfem srdce probodnutého třemi hřeby a obepnutého trnovou korunou. Jetelový kříž nese tělo Krista. Plocha kříže je členěna horizontálními i vertikálními plastickými linkami.

 

STAV: pískovec je zvětralý, oprýskaný, nápisy jsou nečitelné, zbytky zlacení na Kristovi a reliéfu kalicha s hostií, zbytky po stříbřence – reliéfy podstavce, dříku a patky u kříže a také na těle Krista.

 

MATERIÁL: pískovec

 

Fotografie ze dne 10. 10. 2006, Jaromír Mašek.

 

Literatura a internetové zdroje:

https://www.drobnepamatky.cz/node/17841

https://www.turistika.cz/mista/pavlov-vacetin-drobne-pamatky/detail

http://www.regionmohelnicko.cz/o/drobne-pamatky-krize-pavlov