Nové Losiny, kříž u čp. 91Nové Losiny, kříž u čp. 91Nové Losiny, kříž u čp. 91

Kříž u čp. 91, 1843

Na jednom stupni je posazen nízký obdélný sokl, který nese hranolový postavec (dřík?). V čelní straně je reliéf planoucího srdce s trnovou korunou – Nejsvětější srdce Ježíšovo. Následuje krátký konkávně prohnutý dřík nesoucí kříž s tělem Krista. V patce kříže je vyryt nápis: „Es ist vollbracht“. Postava umučeného Krista je pojednána naivně, autorem byl patrně lidový umělec.

 

STAV: pískovec je porušený zvětráním

 

MATERIÁL: pískovec

 

LITERATURA:

Kříž byl vybudován Ernestinem Wichou v roce 1843, na reversu z 1. září 1843 se zavázal za sebe i za svou rodinu na věky o kříž pečovat. Mezi svědky tohoto závazku byl i tehdejší rychtář Dominik Vogel.

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Revers über ein Kreutz auf Nro. 10 in Neuullersdorf.

 

Fotografie a podklady Josef Faltičko, 2017.