Kříž u bývalé hasičské zbrojnice na Elbě

Nové Losiny, kříž u bývalé hasičské zbrojnice na ElběNové Losiny, kříž u bývalé hasičské zbrojnice na Elbě

Kříž u bývalé hasičské zbrojnice na Elbě, 19. století

Dřevěný kříž stával původně u bývalé hasičské zbrojnice v osadě Elba (Labe) v Nových Losinách. O údržbu se měla od roku 1893 starat rodina Franze Brosiga z čp. 11, od roku 1906 přešla tato povinnost na majitele domu čp. 16.

 

STAV: špatný, kříž je spadlý, dřevo poškozeno vlhkostí

 

MATERIÁL: dřevo

 

LITERATURA:

SOkA Šumperk, fond FÚ Nové Losiny (fond nezpracován), kart. č. 1, Verzeichnis der Kreuze und Kapellen.

 

Po odsunu původního německého obyvatelstva o kříž nikdo nepečoval, a proto se zřítil. Tlející trámy se dnes nacházejí v zanedbané kaštanové aleji, která původně vedla k hasičské zbrojnici.

Na pohlednici z 30. let 20. století je vidět kříž i zbrojnice.

 

Podklady a fotografie Josef Faltičko, 2017.