Kříž ve vsi u č. 533

Žadlovice, kříž s P. Marií Bolestnou Žadlovice, kříž s P. Marií Bolestnou Žadlovice, kříž s P. Marií Bolestnou

Kříž s P. Marií Bolestnou u č. 533, 1908

Stojí na pozemku č.533 (Jílek F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. a nebo 553 dle Soupisu památek města Loštic …H 4709). Na jednom stupni, kamenný sokl s textem „KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ ZBUDOVALI MANŽELÉ JAN A FILOMENA HOPLÍČKOVI A MANŽELÉ JAN A MARIE KOUDELKOVI ZE ŽADLOVIC L.P. 1908“. Sokl je zakončen profilovanou římsou, která se uprostřed stáčí do dvou volut. Navazuje druhý sokl, který má text po obou stranách i v čele.
Text na pravé straně (v pohledu od čela): „Tak už se zde podívej /nečitelné/ Krista rozjímej, hleď svůj život ….rány Krista“
Text na levé straně: nečitelný….pouze na dolním řádku ..Filomeny Hoplíčkové
Text v čelní straně: ….kolem jeli, bolest vaše jako bolest Má
Sokl od podstavce odděluje opět profilovaná římsa, na čelní straně podstavce je v jednoduchém orámování umístěn reliéf P.Marie Bolestné, po stranách jsou úzké pilastry zakončené 4 malými volutkami (vždy 2 dole a 2 nahoře, mezi nimi obdélník), navazuje jednoduchá profilovaná římsa, která je ve středu ozdobena 2 palmovými ratolestmi. Následuje jetelový kříž s tělem Krista. Mezi křížem a podstavcem je odstupněný nízký dřík, spodní díl je u základny zakončený po stranách 2 volutami, horní má ve středu v oválu kalich, navazuje římsa a na ni kříž. Celý kříž je oplocen nižším kovovým plůtkem ze tří stran.
 
STAV: texty jsou ve většině špatně čitelné nebo nečitelné, plot nenatřený, zarezlý.
MATERIÁL: pískovec.
 
LITERATURA:
Jilek, F. H. Památky farního chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Loštice 1941, s. 15.
Kříž postavili manželé Hoplíčkovi ze Žadlovic, na místě, kde se říká „na Budíně“. Opravili jej manželé Koudelkovi r. 1933.
 
Soupis památek města Loštic. Strojopis, Havelkovo muzeum v Lošticích H 4709.
V Žádlovicích /na Budíně/ stojí na pozemku č.p. 553 vl.č. 92: Kamenný kříž postavili manželé Jan a Filoména Hoplíčkovi 1908, opravili Jan a Marie Koudelkovi. Obojí manželé ze Žádlovic. 
 
Fotografie z 4.10.2006, Jaromír Mašek
Fotografie z 2.10.2013, Mária Kudelová
 
N 49° 44,708‘
E 16° 54,745‘
294 m. n.m.
Garmin GPSmap 60CSx